Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att i Helsingfors stad upprätthålla ett hem för åldringar. I stiftelsens stadgar stipuleras att svenskspråkiga personer från Helsingfors har företräde vid antagandet av boende.

Val av ny styrelse 16.5.2016

19.05.2016
|
Stiftelsens organisation ändras i enlighet med nya stiftelselagen.
Stiftelsens organisation ändras i enlighet med nya stiftelselagen. Stiftelsens verksamhet sköts härefter uteslutande av en styrelse bestående av fyra ordinarie medlemmar, två suppleanter samt ordförande. Under årsmötet 16.5.2016 utsågs den nya styrelsen och principalerna tackades för väl utfört arbete under de gångna åren.

Självständigt boende

images/sjalvstandigt-boende.jpg

Fr.o.m. 1.9.2009 har hyresavtalet överförts på Attendo Oy. Dess verksamhetsidé handlar om att ge dem som bor på servicehuset ett tryggt, självständigt boende med vård och omsorg.

Fastigheten

images/fastigheten-framsida.jpg

Hedvig Sofiahemmet ritades av Alfred Rosenbröjer och huset blev färdigt 1893. Rosenbröjer var stiftande medlem i Nordens äldsta fotoklubb, nämligen Amatörfotoklubben AFK i Helsingfors. Han tog detta foto redan år 1894.

Intresserad?

images/intresserad.jpg

Är du intresserad av att få komma och bo på Hedvig Sofiahemmet, kontakta då Johanna Börman-Långsström per telelefon 0500 924948 eller per e-post johanna.borman-langstrom@attendo.fi.